Στα συνημμένα αρχεία  υπάρχουν Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα τα συνημμένα αρχεία περιέχουν τα εξής:

1. Το με αρ. πρωτ. 18942/18-03-2020 έγγραφο

2. Oδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας (συνημμένο 18942 εγγράφου)

3. Q&A_ΥΠΑΙΘ_final (Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις)

4. Οδηγίες εγκατάστασης Webex για τον καθηγητή

5. Οδηγίες χρήσης Webex για τον καθηγητή

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κάντε κλικ στον παράκατω σύνδεσμο για να δείτε βίντεο σχετικά με οδηγίες χρήσης  της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης 

https://grafis.sch.gr/index.php/s/r3pEPJHhQnAS2Yf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής Υ.ΠΑΙ.Θ.