ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ, ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω ΟΠΣΥΔ, μεταξύ 16 και 23 Αυγούστου 2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ανακοινώνουμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 5η/11-08-2022 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, μετά το πέρας της συνέντευξης των υποψηφίων.

 

 

Πληροφορίες

Ελ. Γκλαβίνα

τηλ. 24610 – 49963

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Ανακοινώνεται ο καθορισμός του προγράμματος διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων Γ΄ τάξης ημερήσιων και Γ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ, γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.

ΣΟΧ 1/2022

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3669/06-06-2022 ΣΟΧ 1/2022  ανακοίνωση της υπηρεσίας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Σας ανακοινώνουμε το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Ως ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων ορίζεται η Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.