ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η υποβολή των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2022 (09:00) και λήγει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 (12:00).

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.