Επισυνάπτεται:

α) το σχετικό Δελτίο Τύπου

β) ο ίδιος πίνακας excelμε τα 3 παραρτήματα της πρόσκλησης  όπου στο Παρ Ι έχει γίνει η σχετική διόρθωση

γ) η ανακοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης των μελών ΠΕ23 & ΠΕ30 για δήλωση συγκεκριμένων σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

 

Η διόρθωση στη λίστα επιλογών της αίτησης στο ΟΠΣΥΔ έχει ήδη γίνει.