Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)», καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου R4C το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Οκτώβριο του 2021. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το παρακάτω άρθρο:

https://www.esos.gr/arthra/70730/prosklisi-gia-symmetohi-sholeion-erasmuska3-reflecting-4-change-r4c