Δείτε τα συνημμένα έγγραφα, που αφορούν την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης και ΣΜΕΑΕ.