Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο. Αφορά την πρόσληψη και τοποθέτηση ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.