Για να δείτε το ενημερωτικό δελτίο ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.