Την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου στον ιστότοπο www.gov.gr και στην κατηγορία Εκπαίδευση Εγγραφή σε σχολείο Εγγραφή σε Νηπιαγωγείο.

govgr 

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016, ενώ οι εγγραφές πρoνηπίων στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για οδηγίες χρήσης της εφαρμογής από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγεία και από Γονείς/Κηδεμόνες ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.