ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 13/5/2024 έως και 24/5/2024.

Δείτε το συνημμένο έγγραφο