ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 8/08/2023 έως την Δευτέρα 21/08/2023 και ώρα 15:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/deppsaitiseis/

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.