ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ο Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο: «Η θάλασσα που θέλω να έχω!», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.