×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε για την έγκριση διεξαγωγής: α) μαθητικού διαγωνισμού και β) εκπαιδευτικού προγράμματος με ομώνυμο τίτλο: «Η Εκπαιδευτική Βαλίτσα «ΓΗ 2030», που απευθύνονται σε μαθητές/-τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, Γενικής Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.