×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΠΕΚΤΠΕ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας τον Πόλο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Π.Ε.Κ.Τ.Π.Ε.) Φλώρινας, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας να δηλώσουν συμμετοχή σε όσες από τις παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις επιθυμούν:

  1. Εκπαιδευτική ρομποτική στην προσχολική εκπαίδευση
  2. Εκπαιδευτική ρομποτική στο Δημοτικό σχολείο
  3. Εκπαιδευτική ρομποτική στο Γυμνάσιο
  4. Εκπαιδευτική ρομποτική στο Λύκειο
  5. Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση
  6. Αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων στην διδασκαλία
  7. Σύγχρονες διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργατικής μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.