×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
Erasmus+

Επισυνάπτονται το Δελτίο Τύπου και η συνοδευτική Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), η οποία αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριάντα (30) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (δημοτικό) και τριάντα (30) εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο) εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε όσους διδάσκουν μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) Γυμνασίου, Φυσικά και Μελέτη Περιβάλλοντος Δημοτικού σε σχολικά τμήματα με μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο. Αφορά τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το ΙΕΠ, το ΑΠΘ και το AthensLifelongLearningInstitute, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ με τίτλο  AugmentedAssessment, που αφορά στη χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό προφίλ).