ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας γνωστοποιούμε την έγκριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης 2023» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε΄- ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού σχολικών μονάδων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του
Εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.