×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
nipiagogeio

Κοινοποιούμε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης της υποψήφιας εκπαιδευτικού για την πλήρωση των κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών - μελών του ήδη συγκροτημένου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) του 7ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Φλώρινας, όπως προέκυψε σύμφωνα με την 9η/25-11-2022 Πράξη της Π.Ε.Π.Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Π.Σ.

                      ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας