ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ανακοινώνεται ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» και του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό» για μαθητές/τριες Δημοτικού (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης) και Γυμνασίου (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης), για το σχολικό έτος 2022-23.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.