×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023, προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό που λειτουργεί στο κτίριο αυτού, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από 09-09-2022 έως την Τετάρτη 14-9-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.