Εκτύπωση
Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ, ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσω ΟΠΣΥΔ, μεταξύ 16 και 23 Αυγούστου 2022.