ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Σας ανακοινώνουμε το αναλυτικό πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Ως ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων ορίζεται η Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.