×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αναρτούμε τους τελικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με θητεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023, όπως καταρτίστηκαν με την αριθμ. 2η/25-07-2022 πράξη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας, καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.