ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοινώνονται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν, με μονοετή θητεία κατά το σχολικό έτος 2022-2023, στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων μη δεκτών υποψηφίων ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 22-07-2021 και ώρα 15:00.

Για να δείτε τους πίνακες, δείτε τα συνημμένα.