ΠΕΚΤΠΕ

Με χαρά σάς ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμη η εφαρμογή HistorAR 4th grd που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από τα μέλη των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Π.Ε.Κ.-Τ.Π.Ε.)  Δυτικής Μακεδονίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.