ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την πραγματοποίηση υποχρεωτικής διαδικτυακής επιμόρφωσης την Παρασκευή, 17-6-2022, κατά τις ώρες 8:00-14:00, που απευθύνεται στις/στους εκπαιδευτικούς ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βόρειου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.