ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, μαζί με τη σχετική Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) Π.Ε. και Δ.Ε., για να λάβουν μέρος στην 5η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολ. έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

Επισημαίνεται ότι  όσοι εκπαιδευτικοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι από τις προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους και παρακολουθούν το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχουν ολοκληρώσει, μπορούν να συνεχίσουν στην 5η Επιμορφωτική Περίοδο χωρίς να χρειάζεται να κάνουν νέα αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.