Εκτύπωση
Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
KPP

Ενόψει της οργάνωσης των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπό στοιχεία 54116/Α5/12-05-2022 (ΑΔΑ: ΡΘΣ646ΜΤΛΗ-0ΣΨ), «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.) του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Κ.Π.Π.»), η οποία ανακοινώθηκε με το από 12-05- 22 Δελτίο Τύπου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Παρακαλείστε όπως γνωστοποιήσετε άμεσα την εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20-05-22.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.