×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
nomikos

Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι. και επιθυμούν να αποσπαστούν από την ημερομηνία ανάληψης έως και 31-08-2025 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη συνολικά τριών (3) θέσεων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16-05-2022 μέχρι και τη Δευτέρα 30-05-2022 (αποκλειστική προθεσμία), στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού, 49150, Κέρκυρα) ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση οι εκπαιδευτικοί. Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν με ευθύνη των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με ημερομηνία αποστολής το αργότερο έως τη Δευτέρα 06-06- 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.