ΚΕΠΕΑ

Η ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καλεί  τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. για το σχολικό έτος 2021-2022 να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Πέμπτη 10-02-2022 έως και τη Δευτέρα 21-02-2022.