ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ... για τους συμμαθητές με αναπηρία», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-22.