ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Φυσικής και η Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση, συνδιοργανωτές των εν λόγω διαγωνισμών, τροποποιούν τον τρόπο και τις ημερομηνίες διενέργειάς τους, αποσκοπώντας αποκλειστικά σε ασφαλέστερη για την υγεία των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (και γονέων) διεξαγωγή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.