ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Φεστιβάλ υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Επιστημών και Τεχνών (Ε.Κ.Ε.ΤΕ) σε συνεργασία με την ομάδα υποστήριξης του e-class του Υπουργείου Παιδείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.