ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, διοργανώνει διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση, με θέμα:

«Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο», η οποία  θα πραγματοποιηθεί την  

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 17:30-20:30.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.