ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Η Γωνιά μάθησης, η οποία διατίθεται στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, συγκεντρώνει εκατοντάδες διαδραστικών εκπαιδευτικών υλικών για την ΕΕ. Καλύπτει 12 θέματα που αφορούν την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του πολιτισμού και της ιστορίας της ΕΕ, της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος, των τροφίμων, της γεωργίας, της αλιείας, καθώς και της επιστήμης και της έρευνας. Αφορά εκπαιδευτικούς και μαθητές ηλικάς 5-18 ετών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.