Εκτύπωση
Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 62/18-11-2021 του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διενέργεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας - Ολυμπιάδας Βιολογίας 2022 για μαθητές και μαθήτριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας Γυμνασίου για μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.