×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-22.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.