×

Μήνυμα

Failed loading XML... Start tag expected, '' not found
ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 61/12-11-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2021-2022, την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO Hellas που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.