ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου των παρακάτω Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης:

 • Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας
 • Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Ανατολικής και Δυτικής Αττικής
 • Αρκαδίας
 • Άρτας
 • Μεσσηνίας
 • Ηρακλείου
 • Ιωαννίνων
 • Καστοριάς
 • Λασιθίου
 • Πειραιά
 • Ρεθύμνης
 • Φλώρινας
 • Χανίων

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα.