ΣΟΧ

Προσοχή επειδή  η ημερομηνία λήξη είναι Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 η καταλυτική  ημερομηνία λήξης θα είναι Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 2 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και 11 Σεπτεμβρίου 2021.

Επισυνάπτονται: η προκήρυξη, η αίτηση και το παράρτημα ανακοινώσεων.