ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ

Ο τρίτος κύκλος του μοριοδοτούμενου εξ αποστάσεως προγράμματος “Ιστοριογραμμή / STORYLINE για τη Διδασκαλία και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ” ξεκινά τέλη Σεπτέμβρη από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διαρκεί 9 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο.