Δείτε συνημμένα τις δύο εγκυκλίους για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ