Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ώρα 6:30 - 8:30 μ.μ.