Για να δείτε τις αποφάσεις ανασυγκρότησης των Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Συμβούλια Επιλογής) ανοίξτε τα συνημμένα αρχεία.