Σας  ανακοινώνουμε τoν οριστικό  πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών Α/θμιας  και Β/θμιας  Εκπαίδευσης  οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των μελών των  παιδαγωγικών  ομάδων  των ΚΕΑ Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την 2η/22-07-2019 Πράξη  της κοινής συνεδρίασης  ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ  Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν ενστάσεις.