Αρχική Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τμήμα Α' Διοικητικών Υποθέσεων Προϊσταμένη
Κοτζατίσογλου Χαράλαμπος
Προϊστάμενος τμήματος Β (Οικονομικών Υποθέσεων)

Τηλέφωνο: 2461021368

 
Δ/νση Διοικ.-Οικον. Υποστήριξης
Μηχανοργάνωση
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Οικονομικά - Προϋπολογισμοί
Πως θα μας βρείτε στο Χάρτη!!
Εύρεση διαδρομής από τη θέση σας