Αρχική Προϊστάμενος
Ντεμογιάννης Ιωάννης
Νομική Υποστήριξη

Τηλέφωνο: 2461021160

 
Μηχανοργάνωση
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Οικονομικά - Προϋπολογισμοί
Πως θα μας βρείτε στο Χάρτη!!
Εύρεση διαδρομής από τη θέση σας