Αρχική Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τμήμα Β' Οικονομικών Υποθέσεων Προσωπικό

PostHeaderIcon

# Όνομα Θέση E-mail Τηλέφωνο
1 Δόριζα Ρεβέκκα
2 Μαλίνη Ειρήνη
3 Τσανίδου Μαρία
4 Ρούσσου Παρασκευή
Δ/νση Διοικ.-Οικον. Υποστήριξης
Μηχανοργάνωση
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Οικονομικά - Προϋπολογισμοί
Πως θα μας βρείτε στο Χάρτη!!
Εύρεση διαδρομής από τη θέση σας