Αρχική Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τμήμα Α' Διοικητικών Υποθέσεων

PostHeaderIcon

# Όνομα Θέση E-mail Τηλέφωνο
1 Εφραιμίδου Ευδοκία
2 Ρέππας Γεώργιος
Δ/νση Διοικ.-Οικον. Υποστήριξης
Μηχανοργάνωση
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Οικονομικά - Προϋπολογισμοί
Πως θα μας βρείτε στο Χάρτη!!
Εύρεση διαδρομής από τη θέση σας