Επισυνάπτεται ανακοινοποίηση του οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά την 962/2018 απόφαση του ΑΣΕΠ (28-08-2018)

Συνημμένα:
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΠ 2018-2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls)ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΠ 2018-2019 ΑΝΑΡΤΗΣΗ.xls[Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα ΕΒΠ]63 kB

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕEΠ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου και ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με την  υπ’ αρ. 56267/Ε4/05-04-2018 (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/11-04-2018).

Οι ανωτέρω πίνακες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας (http://dmaked.pde.sch.gr).

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στο Α.Σ.Ε.Π. από 10/07/2018, ημέρα Τρίτη, έως και 16/07/2018, ημέρα Δευτέρα.