Στο συνημμένο αρχείο περιέχονται οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.